Met veel genoegen brengen we het nieuws dat Promessa recentelijk een overeenkomst heeft gesloten met een Promession Educatie Partner voor Nederland!

“Het uitdragen van kennis en begrip zijn twee van de belangrijkste pijlers voor Promessa in ons proces voor het ondersteunen van het uitvaart wezen. Dit is de reden dat we het Promessa MasterClass programma hebben ontwikkeld, waarin we een verbetert model voor het uitvaartwezen onderwijzen. De branche zal er wel bij varen om particulieren te kunnen gaan aanbieden waar ze werkelijk om vragen. Dat is de reden dat we partners zoeken die ons kunnen helpen het programma in de hele wereld aan te bieden en in Donjah Hartsuijker hebben we precies gevonden waar we naar op zoek waren.” Aldus Susanne Wiigh-Mäsak, CEO van Promessa. “Donjah heeft deelgenomen aan het eerste Promessa MasterClass onderwijs programma afgelopen herfst en we zijn heel dankbaar dat we erin geslaagd zijn haar aan boord te brengen als educatief partner in Nederland.

“Hoewel ik uitvaartbegeleider en ritueelbegeleider ben van beroep, heeft de deelname aan Promessa’s MasterClass program me doen realiseren dat er nog veel was met betrekking tot de uitvaart branche wat ik niet wist. Ja, ik ben uiteraard op de hoogte van de zakelijke en ethische kant van het beroep, maar hoe zit het eigenlijk met de biologische-, ecologische-, mileu-, en onderliggende ethische vraagstukken? Na afronding van het programma realiseerde ik mij dat ik voorlichting wil geven over deze kennis in Nederland. Met Promessa valt alles op zijn plaats.” zegt Donjah Hartsuijker van Promessa Holland.

Promession is een milieuvriendelijke innovatieve methode, ontwikkeld voor het verzorgen van menselijke lichamen na de dood. Het concept prepareert het lichaam zodanig dat het natuurlijke proces van verval wordt nagebootst. Het vermijd het vrijkomen van methaan gas en vervuiling van het grondwater, welke milieuaspecten zijn van begraven en cremeren. Voor hen die de voorkeur geven aan as of crematie heeft Promessa een groene crematie methode ontwikkeld, waarbij significant minder gifstoffen zoals schadelijke organische verbindingen (furanen) stikstofoxiden en dioxines vrijkomt. Promessa garandeert een ‘Zero Mercury’ uitstoot, iets dat met de huidige methoden onmogelijk is.

Promessa ontvangt voortdurend de aandacht van potentiële partners uit vele landen van over de wereld. We verheugen ons erop in de nabije toekomst nieuwe partners te mogen aankondigen welke zich met ons verbinden.

 

Over Promessa

Promessa is een Zweeds bedrijf welke het ecologische uitvaart concept Promession ® heeft ontwikkeld en aanbiedt. Promession is een oplossing voor de prangende vraagstukken in de uitvaartbranche, onder meer het niet-duurzame gebruik van het land en de vervuiling van vitale elementen; aarde, water en lucht. Particulieren van over de hele wereld vinden dat Promessa een belangrijke en aantrekkelijk oplossing biedt aan een onderwerp dat op iedereen van toepassing is.

www.promessa.se

Promessa Holland is een zelfstandig bedrijf opgericht met als missie het geven van voorlichting en educatie voor geïnteresseerden en betrokkenen en daarmee een bijdrage te leveren Promession in Nederland te introduceren. CEO Donjah Hartsuijker is bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)6 11 462 462, tevens via donjah@promessa.se

www.promessa-holland.com

 

 

Oranje krokussen in de sneeuw

Prachtige oranje krokussen in de sneeuw

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren