Met veel vreugde kunnen we melden dat we een overeenkomst hebben getekend met Noord West Amerika!

“Er is erg veel interesse voor Promession in Noord Amerika, met name in de Verenigde Staten. We hebben ons recent toegelegd op het vinden van de juiste partner op dit enorme continent voor het creëren van draagvlak voor Promession. We zijn heel blij te kunnen aankondigen dat we onze eerste Noord Amerikaanse partner hebben gevonden”, aldus Susanne Wiigh-Mäsak, CEO van Promessa.

Life Goes On, het bedrijf van eigenaar Liz Overstreet, is gevestigd in Portland, Oregon. “Nadat ik voor het eerst over Promessa hoorde, was ik direct super enthousiast over het concept en wist direct dat dit iets heel bijzonders was. Nu ik de Master Class van Promessa heb voltooid en een gedegen begrip heb gekregen van de methode en hoe significant het is voor de branche, kijk ik er naar uit een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van dit concept”, zegt Liz.

Life Goes On heeft de rechten tot educatie en promotie van het promession® concept in de staten Oregon, Washington, Idaho and Northern California.

Promession is een milieuvriendelijke innovatieve methode, ontwikkeld voor het verzorgen van menselijke lichamen na de dood. Het concept prepareert het lichaam zodanig dat het natuurlijke proces van verval wordt nagebootst. Het vermijd het vrijkomen van methaan gas en vervuiling van het grondwater, welke milieuaspecten zijn van begraven en cremeren. Voor hen die de voorkeur geven aan as of crematie heeft Promessa een groene crematie methode ontwikkeld, waarbij significant minder gifstoffen zoals schadelijke organische verbindingen (furanen) stikstofoxiden en dioxines vrijkomt. Promessa garandeert een ‘Zero Mercury’ uitstoot, iets dat met de huidige methoden onmogelijk is.

Over Promessa:

Promessa is een Zweeds bedrijf welke het ecologische uitvaart concept Promession ® heeft ontwikkeld en aanbiedt. Promession is een oplossing voor de prangende vraagstukken in de uitvaartbranche, onder meer het niet-duurzame gebruik van het land en de vervuiling van vitale elementen; aarde, water en lucht. Particulieren van over de hele wereld vinden dat Promessa een belangrijke en aantrekkelijk oplossing biedt aan een onderwerp dat op iedereen van toepassing is.

www.promessa.se

Over Life Goes On:

Life Goes On (LGO) biedt gecertificeerde professionele coachingsdiensten aan voor iedereen die te maken heeft met schuurmomenten in levensbepalende situaties zoals carrière wisselingen, relaties, echtscheiding of het overlijden van een dierbare. LGO is tevens in het proces voor certificering bij rouwverwerking. Per heden ook voorlichter bij het creëren van draagvlak teneinde promession in het Noord Westen van de Verenigde Staten onder de aandacht te brengen.

www.lifegoeson.us

Picture from Alderwood State Park Oregon

Alderwood State Park Oregon

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren