Promessa

 

 

 

 

 

 

 

En väntan och en längtan.
Efter 11,5 år ser vi att det äntligen händer. Som vi har väntat!
Läs mer här 

Besök vår  ideella medlemsorganisation www.prolifera.se. Här kan du anmäla ditt intresse för promession och samtidigt visa att Promessa har ett starkt stöd.
Ökad kunskap i biologi och ekologi ger större förståelse och respekt för livet på jorden. Med kunskap om vad som händer med kroppen efter döden, är det Promessas förhoppning att människor kommer att känna en större trygghet i vad som händer med kroppen efter döden. Det i sin tur, kan ge ett större utrymme för de andliga frågor som vi alla bär inom oss.

Vi vill alla känna att vår kropp kommer att hanteras med värdighet och pietet och att största möjlig hänsyn tas till miljön. Promessa gör allt detta på ett tilltalande sätt.

Idén bakom konceptet promession är att kombinera biologisk kunskap med ett värdigt och etiskt förfarande vid omhändertagande av den avlidna kroppen.

Ekologisk begravning

Promessa Organic AB utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna personer. En miljöanpassad begravningsform som utgår från det biologiska facit en avliden kropp lyder under.
Broschyr (PDF)

Så går det till

Metoden bakom en ekologisk begravning är helt genomlyslig och enkel att ta till sig. Den bygger på en ny kombination av beprövade tekniker som förbereder kroppen för en naturlig förmultning.
Läs vidare…

Miljöanpassad begravningsform

– Den ekologiska begravningen minskar miljöpåverkan på några av våra viktigaste resurser; vatten, luft och jord, säger Susanne Wiigh-Mäsak, biolog och ansvarig för Promessa Organic AB.
Läs vidare…
Skillnader i miljöpåverkan mellan olika begravningsformer…

Alla frågor hade svar

I 20 år funderade Susanne Wiigh-Mäsak på sin ide om en ekologisk begravningsform innan den var mogen att presenteras. Många av de ekologiska, miljömässiga och etiska frågeställningarna sammanföll. Oavsett antalet frågor fanns det alltid svar, ofta hämtade ur biologiska kunskaper och ett etiskt tänkande.
Läs vidare…

Föreläsningar

I drygt 20 år har Susanne Wiigh-Mäsak varit en uppskattad och eftersökt kursledare och föreläsare om ekologisk odling och kompostering. Sedan hennes tankar om den ekologiska begravningsformen offentliggjordes i maj 2001 har uppdragen blivit allt fler.

Här nedan ett exempel från ett föredrag ”Environmentally friendly burial: Susanne Wiigh-Masak at TEDxStHelier”

Företag, förvaltningar, organisationer, föreningar och andra grupper är välkomna att boka Susanne för ett föredrag om ekologisk odling, kompostering eller ekologisk begravning.

Tel 0304 – 208 09 eller kontakta Promessa genom sidans kontaktformulär.